Parafia św. Franciszka z Asyżu

42-660 Kalety - Miotek, ul. Tarnogórska 125

TEL: (034) 357-81-27

PROBOSZCZ:
Ks. Antoni Swadźba
ur. 04.04.1958, Mikołów, święc. 19.04.1984, ust. 16.01.1999

Ks. rezydent:
Ks. Eugeniusz Kuhnert
ur. 14.09.1933, Katowice, święc. 22.06.1958, ust. 01.01.1999

ZGROMADZENIA ZAKONNE:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu Regularnego św. Franciszka
42-285 Kalety Miotek, ul. Tarnogórska 130

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2200
LICZBA WIERNYCH: 2170

KAPLICA:
pw. Matki Boskiej Różańcowej w Dyrdach

 

MIEJSCOWOŚCI I ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII

 

Z DZIEJÓW PARAFII ŚW. FRANCISZKA W MIOTKU

Powstanie parafii św. Franciszka z Asyżu w Miotku, który administracyjnie należy do gminy Kalety i dekanatu woźnickiego - ma dość ciekawą historię.

Miotek przez długie lata należał do oddalonej o około 10 km parafii św. Katarzyny w Woźnikach. Taki stan utrudniał rozwój życia religijnego, toteż zaczęto myśleć o wybudowaniu kaplicy, w której wierni Miotka mogliby się gromadzić na wspólne nabożeństwa. Taką kaplicę na części swojej posesji wystawili w 1877 r. małżonkowie Jadwiga i Józef Nawratowie. Jak czytamy w miotkowskiej kronice parafialnej, kaplicę miał poświęcić kandydat na ołtarze, świątobliwy kapłan z Miasteczka Śląskiego - ks. Teodor Christoph. Do tej kaplicy, zwłaszcza na nabożeństwa Maryjne, przybywali chętnie także wierni z pobliskich wiosek.

Z czasem, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców zaistniała potrzeba wybudowania nowego kościoła.

Tymczasem w 1903 r. posiadłość wraz z kaplicą po Nawratach kupił pochodzący z Miotka Jakub Musik. Kaplica została odrestaurowana i przyciągała coraz więcej ludzi, a pomysł wybudowania kościoła w Miotku zaczął przybierać coraz bardziej wyraziste kształty.

Ambitne plany i przygotowania przerwał wybuch I wojny światowej. Po latach, gdy parafię w Woźnikach wizytował bp wrocławski kard. Adolf Bertram, wierni Miotka uzyskali przywilej sprawowania przynajmniej jednej Mszy św. w miesiącu w swojej miejscowości. Był to kolejny, bodaj najważniejszy krok na drodze do powstania samodzielnej parafii w Miotku.

12 lipca 1925 r. został poświęcony kamień węgielny pod nowy kościół. Ceremonii tej dokonał proboszcz i dziekan woźnicki, ks. Paweł Kiebel, któremu parafia w Miotku w głównej mierze zawdzięcza swe powstanie.

Do budowy kościoła przystąpiono z wielkim rozmachem. Niestety, ks. P. Kiebel zmarł nagle 28 grudnia 1925 r. Budowę kościoła przejął jego następca w Woźnikach, ks. proboszcz Augustyn Melc. Uroczyste poświęcenie nowego kościoła nastąpiło 4 października 1928 r. Ks. A. Melc postarał się o niezbędny sprzęt liturgiczny i najpotrzebniejsze wyposażenie nowej świątyni.

W budowę kościoła bardzo zaangażowany był również ówczesny dyrektor fabryki papieru w Kaletach - Rudolf Brenner, który oprócz pomocy finansowej ufundował ołtarz poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Początkowo kościół w Miotku nosił wezwanie Świętej Rodziny. Jednakże później, zgodnie z życzeniem głównego fundatora, patronem został św. Franciszek z Asyżu.

Parafia w Miotku administracyjnie usamodzielniła się dopiero w 1957 r., mimo że już 1 lutego 1946 r. stanowiła osobną kurację.

Obecnie do miotkowskiej parafii należą: Miotek, Dąbrowa Mała, Dyrdy, Kolonia Woźnicka, Kuczów, Mokrus, Sośnica i Zielona. Łącznie parafia liczy około 2,5 tys. mieszkańców. W Dyrdach znajduje się kaplica poświęcona Matce Bożej Różańcowej, w której co niedzielę sprawowana jest Msza św.

Proboszczami w Miotku byli: ks. Dominik Pyka, który przewodził ludowi Bożemu w latach II wojny światowej, ks. Wojciech Riedel (1945-1958), ks. Wiktor Bendkowski (1958-1980), ks. Stanisław Chrostek (1980-1982). Od czerwca 1982 r. proboszczem jest ks. Sylwester Antosz. W pracy duszpasterskiej pomaga mu ks. Eugeniusz Kuhnert, który przez pewien czas (na przełomie 1986-1987 roku) również był proboszczem w Miotku.

Ks. Herbert Jeziorski

dane wg. http://www.kuria.gliwice.pl 

 zamknij bieżące okno